Twistlock - ANGA

Twistlock

  • Naroża kontenerowe
  • Zamknięcia kontenerowe
  • Zawiasy
  • Uszczelki
  • Twistlock
  • Bridge Fitting
  • Podnośniki kontenerowe

Twistlock-i oraz Bridge Fitting przeznaczone są do łączenia kontenerów morskich. Dzięki nim można szybko i łatwo złączyć kontenery, zapewniając stabilne i bezpieczne połączenie grupy kontenerów w czasie transportu morskiego, składowania, czy montażu w większe obiekty kontenerowe. Do łączenia kontenerów w pionie przeznaczone są Twistlocki, a do łączenia poziomego Bridge Fitting. 

kontenery morskie połączone za pomocą twistlock-ów oraz bridge fitting
zasad działania Twistlock oraz bridge fitting w kontenerze morskim
twistlock do kontenera morskiego
zasada działania twistlock-a

W swojej ofercie mamy asortyment zarówno renomowanych producentów europejskich, jak też ich odpowiedniki pochodzące z Dalekiego Wschodu. Proponujemy twistlock-i w dwóch typach: standardowy (tzw. Intermediate) oraz z szeroką podstawą (tzw. Large Seat).

Standardowy (tzw. Intermediate) - przeznaczony przede wszystkim do łączenia pustych kontenerów lub kontenerów biurowych wyposażonych w odpowiednie otwory w dolnym i górnym narożniku.

Standardowy (Intermediate) Twistlock do kontenera morskiego

Z szeroką podstawą (tzw. Large Seat) - przeznaczony do zabezpieczenia kontenerów w czasie transportu, składowania pełnych/ciężkich kontenerów lub kontenerów narażonych na oddziaływanie trudnych warunków (np. silny boczny wiatr). Twist locki tego typu wytrzymują większe obciążenia, a jednocześnie są łatwiejsze w użyciu dzięki szerszej podstawie, na której spoczywają naroża kontenera oraz dłuższej i poręczniejszej rączce do zamykania/otwierania.

Twistlock z szeroką podstawą (Large Seat twistlock)

Stacking Cone

Płytka do piętrzenia kontenerów to niskobudżetowe rozwiązanie, które pozwala tymczasowo zabezpieczyć kontenery ustawione piętrowo. Dzięki nim kontenery ustawione na piętrze nie przesuną się w przypadku podmuchów wiatru lub lekkiego uderzenia. Przeznaczone głównie do kontenerów biurowych (pod warunkiem że posiadają one odpowiednie otwory w dolnym i górnym narożniku) lub pustych kontenerów magazynowych, piętrzonych w dwóch, trzech poziomach.

Stacking cones