Zasady i warunki wynajmu - ANGA

Zasady i warunki wynajmu

 • Wynajem kontenerów biurowych
 • Wynajem kontenerów magazynowych
 • Wynajem kontenerów magazynowo-biurowych
 • Wynajem kontenerów handlowych
 • Zasady i warunki wynajmu
 1. Dokumentem określającym szczegółowe warunki najmu oraz obowiązki wynajmującego i najemcy jest umowa najmu kontenerów, która powinna zostać podpisana przed dostawą kontenerów.
 2. Kontenery wynajmowane są na podstawie miesięcznej stawki najmu.
 3. Istnieje możliwość wynajmu krótszego niż 1 miesiąc, a także dowolnego przedłużenia okresu najmu.
 4. Kontenery mogą być wyposażone dodatkowo w np. stoły, krzesła, ławy, szafki BHP itp. Prosimy o kontakt z działem handlowym w celu ustalenia stawek oraz dostępności.
 5. Organizujemy transport, a także rozładunek/załadunek wynajmowanych kontenerów.
 6. Warunkiem dostawy kontenera jest zapewnienie odpowiedniego dojazdu dla samochodu typu HDS oraz przedłożenie niezbędnych zezwoleń w przypadku zakazu/ograniczenia wjazdu dla samochodów ciężarowych.
 7. Po stronie najemcy leży przygotowanie odpowiedniego posadowienia pod wynajmowane kontenery.
 8. Warunkiem dostawy kontenerów jest dokonanie przedpłaty płatnej na podstawie faktury pro-forma.
 9. Kolejne płatności uiszczane są na podstawie faktur VAT wystawianych na początku każdego miesiąca.
 10. Najemca zobowiązuje się do terminowych płatności. Opóźnienia w płatnościach mogą skutkować wcześniejszym odbiorem kontenerów oraz zgłoszeniem przeterminowanych należności do Krajowego Rejestru Długów.
 11. Na poczet zabezpieczenia ewentualnych uszkodzeń może zostać pobrana kaucja, która zwracana jest po zakończeniu najmu i uiszczeniu wszelkich płatności.
 12. Przy pierwszym najmie wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów:

  Spółki jawne, z o. o. oraz spółki akcyjne:
  - aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców

  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
  - dowód osobisty
  - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

załadunek kontenera

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną "dodatkowe informacje dla Klientów", na której znajdują się informacje dotyczące posadowienia, transportu oraz przyłączenia mediów.