AKTUALNOŚCI

Kontener pomiarowy – nowa realizacja

W marcu zakończyliśmy dostawę specjalistycznych kontenerów pomiarowych dla naszego Klienta z branży przetwórstwa i dystrybucji ropy naftowej. Kontenery pomiarowe zostaną zainstalowane na terenie oczyszczalni ścieków, a w ich wnętrzu znajdzie się aparatura pomiarowa do przeprowadzania pomiarów fizykochemicznych zanieczyszczonej wody.

Ze względu na obecność w kontenerach wysokowydajnych pomp oraz instalacji wodnej zaprojektowano specjalną, stalową podłogę z odpływem liniowym, dzięki któremu w razie sytuacji awaryjnego lub przypadkowego rozlania się zanieczyszczonej wody zostanie ona odprowadzona na zewnątrz kontenera.

Agresywne środowisko zewnętrzne nie pozostaje bez wpływu na konstrukcję kontenera, dlatego została ona zabezpieczona systemem malarskim w odpowiedniej klasie antykorozyjności. Na wyposażeniu kontenerów znalazły się także drzwi z okienkiem i dźwignią antypaniczną, automatycznie sterowany wentylator wyciągowy z ruchomą żaluzją, szyny montażowe, koryta kablowe oraz pozostały osprzęt elektryczny. Dostarczone kontenery pomiarowe są klimatyzowane, a także ogrzewane.

kontener pomiarowy - wenętrze

Jako producent kontenerów oferujemy możliwość wykonania różnego rodzaju kontenerów technicznych pełniących różnorodne specjalistyczne funkcje np.:

  • kontenery pod agregaty
  • kontenery pod przepompownie i inne urządzenia związane z wodą
  • serwerownie kontenerowe
  • kontenery kolejowe

W razie zainteresowania zapraszamy do odwiedzenia naszej strony poświęconej kontenerom technicznym: https://www.anga.pl/kategoria-sprzedazy/sprzedaz/specjalistyczne/ , a także do kontaktu z działem handlowym.