Misja firmy

Znak firmowy ANGA Sp. z o.o. oznacza dostawcę najwyższej jakości usług.

Celem naszej działalności jest:

  • zdobycie pełnego zaufania i zadowolenia Klientów z naszych usług
  • wdrażanie najlepszych rozwiązań technicznych i wykonawczych w branży kontenerowej
  • budowa partnerskiej współpracy z Klientami
  • dążenie do najwyższego poziomu usług.
O firmie

Firma realizuje Politykę Jakości zapewniającą, że jej usługi w branży kontenerowej zawsze odpowiadają wymaganiom stawianym przez Klientów. Polityka Jakości naszej Firmy oparta jest na trzech podstawowych zasadach:

  • definicja jakości wynika ze starannie określonych potrzeb naszych Klientów oraz możliwości realizacji naszych procesów
  • System Zarządzania Jakością naszej Firmy koncentruje się na kontroli procesów wykonawstwa, identyfikowaniu potencjalnych przyczyn błędów i podejmowaniu działań zapobiegawczych i korygujących
  • normą jakości jest: “żadnych błędów”, umiejętność wykonywania swojego zadania przez każdego pracownika, przestrzeganie norm i przepisów przyjętych w Firmie według zasady: „zrobić dobrze za pierwszym razem”.