do przechowywania materiałów niebezpiecznych

  • Kontenerowe przepompownie
  • Techniczne do zabudowy urządzeń elektrycznych
  • do zabudowy agregatu
  • do przechowywania materiałów niebezpiecznych

Kontenery na materiały niebezpieczne, takie jak farby, lakiery czy odczynniki chemiczne to wysoce specjalistyczne wyroby, które produkujemy w oparciu o konkretne potrzeby naszych Klientów.

Najczęściej kontenery te powstają na bazie kontenerów morskich, które są dodatkowo izolowane i doposażane w szereg urządzeń, jak na przykład urządzenia grzewcze, wentylację, klimatyzację, czy instalację elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym EX. W przypadku wymagań EX część urządzeń jest umieszczona w dodatkowej, wentylowanej zabudowie na zewnątrz kontenera.

Podłoga kontenera może być wyłożona wykładziną ułatwiającą szybkie czyszczenie lub wykładziną o właściwościach antystatycznych. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie wanny wychwytowej z kratą ocynkowaną.

kontener na materiały niebezpieczne

Dane techniczne

Tego typu kontenery powstają na indywidualne zamówienie Klienta. Na ogół wymagają wstępnych prac projektowych, dlatego ważne jest, aby Klient dostarczył szczegółowe informacje dotyczące przeznaczenia kontenera, takie jak parametry wymaganej izolacyjności cieplnej, klasy odporności ogniowej, zakresu dopuszczalnych temperatur wewnątrz kontenera oraz karty charakterystyki przechowywanych materiałów.

Galeria