AKTUALNOŚCI

Montaż kontenerów biurowych – film

Jak wygląda montaż kontenerów biurowych? Na poniższym filmie można zobaczyć, jak wygląda to w rzeczywistości.

Przy niewielkich zestawach kontenerów cała operacja trwa zaledwie kilka godzin. Niezbędne będzie wcześniejsze przygotowanie posadowienia pod kontenery. Następnie samochody ciężarowe przywożą gotowe moduły, które za pomocą dźwigu typu HDS stawiane są na posadowieniu. Po skręceniu modułów, uszczelnieniu dachów oraz wykonaniu połączeń elektrycznych zestaw kontenerów biurowych jest gotowy do użytkowania.