Jak przygotować posadowienie dla kontenerów i podłączyć do nich media

Poniżej prezentujemy najważniejsze dodatkowe informacje przydatne przed dostawą kontenerów:

 1. Przygotowanie posadowienia
 2. Transport i rozładunek kontenerów
 3. Podłączenie wody i kanalizy do kontenerów
 4. Podłączenie prądu do kontenerów

Posadowienie pod kontenery

Prawidłowe przygotowanie posadowienia da nam gwarancję, że kontenery będą stabilnie stały na podłożu, a także zapewni niezbędną wentylację podłogi i pozbycie się wilgoci.

Przy wykonywaniu posadowienia należy kierować się poniższymi wskazówkami:

 • grunt pod posadowienie powinien być równy i stabilny z podmurówką lub ułożonymi w poziomie podkładami umożliwiającymi postawienie na nich kontenera(ów). Doskonale nadają się do tego wszelkiego rodzaju bloczki betonowe, trylinki, płyty jumbo itp.

 

 • należy pamiętać o odsunięciu do wewnątrz bloczków posadowienia od obrysu kontenera, tak żeby zapewnić swobodny odpływ wody ze znajdujących się w narożnych słupkach kontenera rur spustowych.

 

 • nie należy zabetonowywać lub zasypywać „na sztywno” przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Niezbędne jest zachowanie luzu umożliwiającego dopasowanie przyłączy podczas stawiania kontenerów.

 

 • nie należy zostawiać wystających ponad poziom posadowienia rur kanalizacyjnych. Podejście kielichowe odpływu wychodzącego z gruntu, powinno być zakończone poniżej poziomu posadowienia (min. 100mm), tak aby po ustawieniu kontenera możliwe było swobodne dopasowanie do siebie rury przyłącza z rurą w kontenerze (przy zastosowaniu dodatkowych łączników).

 

 • podczas wykonywania posadowienia należy zachować dostęp do przyłączy. Rury odpływu wychodzące z kontenera są zazwyczaj lokalizowane jak najbliżej jego krawędzi, żeby ułatwić ich podłączenie.

 

Szczegółowe wskazówki jak wykonać posadowienie znajdują się pod tym linkiem

posadowienie pod kontenery
posadowienie pod kontenery

Dobór i weryfikacja rodzaju posadowienia oraz jego wykonanie leży w gestii Zamawiającego. Rodzaj posadowienia należy zawsze dopasować do lokalnych warunków gruntowych.

Po otrzymaniu zamówienia przygotujemy dla Państwa rysunek z propozycją wykonania posadowienia oraz lokalizacją odpływów i przyłączy wody. W przypadku pytań zawsze chętnie służymy radą i zapraszamy do kontaktu. Każda sytuacja jest indywidualna, dlatego wymagamy przesłania zdjęć wykonanego posadowienia przed montażem kontenerów.

Przykład prawidłowo wykonanego posadowienia:

posadowienie pod kontenery - szkic

Przykład prawidłowo wykonanego posadowienia:

posadowienie pod kontenery - szkic

Nieprawidłowo ułożone stopy posadowienia na "kopcach" z podsypki.

nieprawidłowe posadowienie pod kontenery

Nieprawidłowa wysokość posadowienia kontenera, należy zachować przestrzeń pomiędzy podłogą kontenera, a poziomem gruntu.

nieprawidłowe posadowienie pod kontenery

Transport i rozładunek

Organizujemy transport oraz rozładunek zamawianych w naszej firmie kontenerów. Rozładunek realizowany jest za pomocą samochodu samorozładowczego typu HDS.

Zamawiający zobowiązany jest w takiej sytuacji zapewnić dojazd i miejsce manewrowe dla samochodów dostarczających kontenery oraz w przypadku ograniczenia ruchu dla pojazdów ciężarowych do uzyskania we własnym zakresie niezbędnych pozwoleń od zarządcy drogi.

Wymiary przestrzeni roboczej dla przykładowego samochodu HDS:

 • wysokość dźwigu w pozycji rozładunku z podpiętym kontenerem: 7 m
 • szerokość samochodu z wysuniętymi podporami i miejscem na obrót kontenera: 10 m
 • długość auta bez przyczepy: 10 m
 • szerokość: 2,6 m
 • minimalna szerokość bramy wjazdowej 3 m
 • wysokość samochodu z kontenerem: 4,1 m
 • masa samochodu bez przyczepy z typowym kontenerem: 18 ton.
transport i rozładunek

Podłączenie mediów zewnętrznych

Podłączenie do kontenera(ów) wszelkich mediów zewnętrznych, jak np. woda, prąd, leży po stronie Zamawiającego i musi zostać wykonane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia.

Woda i kanaliza

Przyłącze oraz odpływ wody może odbywać się na 2 sposoby:

 • poprzez ścianę kontenera
 • poprzez podłogę kontenera

Najczęściej stosujemy przyłącze wody zakończone gwintem 3/4 cala lub 1 cal w przypadku większej ilości odbiorników wody (śrubunek z gwintem wewnętrznym). Odpływ wody dla małej ilości urządzeń bez miski ustępowej to rura ∅ 50-75, a w pozostałych przypadkach rura ∅ 110.

W przypadku przyłączenia przez ścianę należy zabezpieczyć prowadzącą do kontenera instalację przez przemarzaniem. Przyłącza i odpływy wody podłączane od dołu  kontenera powinny posiadać luz w celu możliwości dopasowania ich do przyłączy kontenera w momencie stawiania kontenerów na przygotowanym posadowieniu.

Wszystkie niezbędne instalacje wewnątrz kontenerów są przygotowane przez naszą firmę na etapie produkcji.

Przyłącze przez ścianę

Przyłącze przez podłogę. Kolor czerwony i niebieski oznaczają instalacje zewnętrzne, które trzeba przyłączyć do kontenera na etapie jego stawiania na posadowieniu.

Przyłącze przez podłogę - widok wewnątrz kontenera.

Elektryka

Rodzaj przyłącza elektrycznego należy określić na etapie składania zamówienia. Przykładowe sposoby podłączenia:

 • hermetyczna puszka przyłączeniowa na ścianie kontenera
 • wtyk odbiornikowy na ścianie kontenera
 • otwór w podłodze do wprowadzenia przewodu zasilającego i bezpośredniego podłączenia do rozdzielni elektrycznej.

Na życzenie Zamawiającego, po montażu zestawu kontenerów i podłączeniu do niego docelowego prądu, mogą zostać wykonane dodatkowo odpłatne pomiary elektryczne.

przyłącze
przyłącze

Galeria

Pliki do pobrania

Wskazówki do przygotowania posadowienia pod kontenery
Wskazówki do przygotowania posadowienia pod kontenery 1041.63 KB
2024-03-22