Jak przygotować posadowienie dla kontenerów i podłączyć do nich media

Posadowienie pod kontenery

Prawidłowo przygotowane posadowienie pod kontenery zagwarantuje nam, że kontenery są stabilnie ustawione na podłożu, a także zapewni niezbędną wentylację podłogi i pozbycie się wilgoci.

Grunt pod posadowienie powinien być równy i stabilny z podmurówką lub ułożonymi w poziomie podkładami umożliwiającymi postawienie na nich kontenera(ów). Doskonale nadają się do tego wszelkiego rodzaju bloczki betonowe, trylinki, płyty jumbo itp.

Należy pamiętać o odsunięciu do wewnątrz bloczków posadowienia od obrysu kontenera, tak żeby zapewnić swobodny odpływ wody ze znajdujących się w narożnych słupkach kontenera rur spustowych. 

Dobór i weryfikacja rodzaju posadowienia oraz jego wykonanie leży w gestii Zamawiającego. Rodzaj posadowienia należy zawsze dopasować do lokalnych warunków gruntowych.

posadowienie pod kontenery

Przykład prawidłowo wykonanego posadowienia:

posadowienie pod kontenery - szkic

Przykład prawidłowo wykonanego posadowienia:

posadowienie pod kontenery - szkic

Nieprawidłowo ułożone stopy posadowienia na "kopcach" z podsypki.

nieprawidłowe posadowienie pod kontenery

Nieprawidłowa wysokość posadowienia kontenera, należy zachować przestrzeń pomiędzy podłogą kontenera, a poziomem gruntu.

nieprawidłowe posadowienie pod kontenery

Transport i rozładunek

Organizujemy transport oraz rozładunek zamawianych w naszej firmie kontenerów. Rozładunek realizowany jest za pomocą samochodu samorozładowczego typu HDS.

Zamawiający zobowiązany jest w takiej sytuacji zapewnić dojazd i miejsce manewrowe dla samochodów dostarczających kontenery oraz w przypadku ograniczenia ruchu dla pojazdów ciężarowych do uzyskania we własnym zakresie niezbędnych pozwoleń od zarządcy drogi.

Wymiary przestrzeni roboczej dla przykładowego samochodu HDS:

 • wysokość dźwigu w pozycji rozładunku z podpiętym kontenerem: 7 m
 • szerokość samochodu z wysuniętymi podporami i miejscem na obrót kontenera: 10 m
 • długość auta bez przyczepy: 10 m
 • szerokość: 2,6 m
 • minimalna szerokość bramy wjazdowej 3 m
 • wysokość samochodu z kontenerem: 4,1 m
 • masa samochodu bez przyczepy z typowym kontenerem: 18 ton.
transport i rozładunek

Podłączenie mediów zewnętrznych

Podłączenie do kontenera(ów) wszelkich mediów zewnętrznych, jak np. woda, prąd, leży po stronie Zamawiającego i musi zostać wykonane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia.

Woda i kanaliza

Przyłącze oraz odpływ wody może odbywać się na 2 sposoby:

 • poprzez ścianę kontenera
 • poprzez podłogę kontenera

Najczęściej stosujemy przyłącze wody zakończone gwintem 3/4 cala lub 1 cal w przypadku większej ilości odbiorników wody (śrubunek z gwintem wewnętrznym). Odpływ wody dla małej ilości urządzeń bez miski ustępowej to rura ∅ 50-75, a w pozostałych przypadkach rura ∅ 110.

W przypadku przyłączenia przez ścianę należy zabezpieczyć prowadzącą do kontenera instalację przez przemarzaniem. Przyłącza i odpływy wody podłączane od dołu  kontenera powinny posiadać luz w celu możliwości dopasowania ich do przyłączy kontenera w momencie stawiania kontenerów na przygotowanym posadowieniu.

Wszystkie niezbędne instalacje wewnątrz kontenerów są przygotowane przez naszą firmę na etapie produkcji.

Przyłącze przez ścianę

Przyłącze przez podłogę. Kolor czerwony i niebieski oznaczają instalacje zewnętrzne, które trzeba przyłączyć do kontenera na etapie jego stawiania na posadowieniu.

Przyłącze przez podłogę - widok wewnątrz kontenera.

Elektryka

Rodzaj przyłącza elektrycznego należy określić na etapie składania zamówienia. Przykładowe sposoby podłączenia:

 • hermetyczna puszka przyłączeniowa na ścianie kontenera
 • wtyk odbiornikowy na ścianie kontenera
 • otwór w podłodze do wprowadzenia przewodu zasilającego i bezpośredniego podłączenia do rozdzielni elektrycznej.

Na życzenie Zamawiającego, po montażu zestawu kontenerów i podłączeniu do niego docelowego prądu, mogą zostać wykonane dodatkowo odpłatne pomiary elektryczne.

przyłącze
przyłącze

Galeria